Nokia köper Trolltech

Trolltech är ett norskt företag som bygger mjukvara och utvecklingsverktyg för embedded linux, alltså den variant av linux som fungerar extra bra i små realtidssystem som t.ex.mobiltelefoner. Nokia köper företaget för drygt 850 miljoner norska kronor.

Hur detta förhåller sig till Nokias satsning på linux-plattformen Maemo återstår att se, likaså hur Symbian passar in i Nokias framtid.

Uppdaterat: Pressmeddelandet säger:

With Trolltech, Nokia and third party developers will be able to develop applications that work in the Internet, across Nokia’s device portfolio and on PCs. Nokia’s software strategy for devices is based on cross-platform development environments, layers of software that run across operating systems, enabling the development of applications across the Nokia device range. Examples of current cross-platform layers are Web runtime, Flash, Java and Open C.

Nokia lägger nu alltså ytterligare ett ramverk till raden av utvecklingsplattformar för deras telefoner.

Leave a Reply