Om något går att göra online, är det då ebrukbart?

Epost. E-handel. E-marketing. E-dating.

Om det går att göra online – ja, då är det ebrukbart.

“Det här fotot är ebrukbart. Jag kan titta på det i datorn.”

“Den här låten är ebrukbar. Jag kan spela den på min dator.”

Nya ord kan vara en variant på storytelling. Skapa något nytt, prata om det, säg det och äg det.

Uppdaterat: bort med versalerna.

One comment

  1. christina claesson

    Saker kan också vara fullständigt emöjliga att fixa på datorn. Då blir man etålig. Man ekvädar sina kompisar genom att bombardera dom med spam. Vilket är eförlåtligt. Nä man ska vara evänlig.
    Så man uppnår sin ero.
    Skickar en eros till sin euppnådda, som är helt efördärvad.

Leave a Reply