Kollektivt beslutsfattande med prediction markets

Market
Bild från marknad i Frankrike av GavinBell

“Jag slår vad om att databasen kommer att krascha under semestern.”

Har du någon gång hört en utvecklare säga något liknande detta? Det kan låta som ett cyniskt konstaterande, kanske sagt på skämt, men döljer extremt viktig kunskap. Det är en tanke som trots allt upptar lite energi i utvecklarens redan överfyllda hjärna.

Den intressanta frågan som uppstår är såklart: hur hög är sannolikheten egentligen för en krasch?

Om utvecklaren verkligen skulle kunna slå vad, hur mycket skulle hon satsa?

Ett sätt att ta reda på detta är att använda sig av förutsägelsemarknader, prediction markets.

En prediction market är en marknadsplats där man handlar med sannolikheter att ett visst utfall skall se. Resultatet blir en ofta förvånansvärt korrekt bedömning av vad som faktiskt händer. På så vis får man ett hyfsat tillförlitligt sätt att spana in i framtiden.

Det finns företag som säljer paketlösningar för prediciton markets men i sann lättrörlig affärsutvecklingsanda så borde det gå att utveckla en enklare modell.

Vid traditionell riskhantering använder man sig av två (ibland fler) variabler: hur hög sannolikhet är det att något sker och hur illa är det om detta sker. Dessa två variabler multipliceras med varandra och resultatet blir en prioriterad lista över risker.

Dessa två koncept borde gå att slå ihop. Varför inte låta deltagarna i ett projekt slå vad om olika utfall med enkla spelmarker? En av projektdeltagarna får rollen av “bookmaker” och får sätta oddsen för de olika utfallen. Denna roll kan gå runt i projektet så att varje medlem är bookmaker i en vecka eller två.

En enkel whiteboard används för att hålla reda på oddsen och utfallen. Förrutom det sociala spelet som uppstår får man ett effektivt verktyg för att avläsa kollektiv kunskap i projektet som annars kan ha det svårt att nå upp till ytan.

One comment

  1. geek

    Bra skrivet!

    Ni som är intresserade av prediction markets, kolla in svensk aktör som jag hitta när jag sökte på prognos marknad!

    http://www.bostad.redict.se (tror företag heter redict…) svensk prediction market som verkar fokusera på bostadsmarknden. Verkar som att de är i ett beta stadie och snart ska lansera. Rätt så mycket information ligger uppe samt prognoser just nu men endast för sthlm som område….

Leave a Reply