Vad är ett filmbolag?

I en värld med Youtube och internet:

H&M? IKEA?

Leave a Reply