Framtidsfabriken, delårsrapport, första halvåret 1999


Bubble boy, av zachstern.

Hittade den här på hårddisken. En PDF av Framtidsfabrikens delårsrapport från jan-juni 1999. Kul läsning:

• Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick för första halvåret 1999 till 22,8 (5,9) MSEK, en ökning med 288 procent jämfört med samma period 1998.
• Resultat efter finansiella poster uppgick för första halvåret 1999 till 19,0 (4,9) MSEK, vilket innebär en vinstmarginal på 16,9 (11,1) procent.
• Omsättningen ökade med 155 procent till 112,0 (43,9) MSEK. Omsättningen proforma1 uppgick under första halvåret 1999 till 151,7 (83,9) MSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 (0,7) MSEK under det första halvåret.
• Antalet medarbetare steg under första halvåret 1999 från 145 till 364, en ökning med 219.
• Samtliga bolag i koncernen visar lönsamhet.

Skulle inte du ha investerat i detta företag?

5 comments

 1. Wille

  Allt beror på värdering.
  Om jag inte missminner mig så tror jag de värderades till P/E tal på runt 500 eller något liknande absurt. Med tanke på att liknande personalintensiv konsultverksamhet historiskt sett legat på runt P/E 15 så hade de trots imponerande tillväxtsiffror behövt öka vinsten närmare 40 gånger för att rättfärdiga värderingen..

 2. Erik Starck

  Wille: självklart, min poäng var mest att visa att de där bolagen som idag fått en stämpel av uppblåsta bubblor faktiskt visade riktigt bra siffror.

  Har hört frågan från folk som inte var med på den tiden hur tusan alla kunde bli så förblindade av utvecklingen, men man missar hur mycket pengar som faktiskt tjänades.

  Om jag inte missminner mig var det inte förrän hösten 1999 som det verkligen tog fart upp till sanslösa proportioner. Jag är inte säker på att Framfabs värdering juni 1999 var så himla galen. Kanske “bara” p/e 50 eller så. 🙂

 3. Jonas Bergenudd

  Jag tror att vi gick med vinst varje år fram till kraschen 2000, det kan ha varit något kvartal när stora investeringar gjordes som företaget gick med förlust. Till skillnad från andra i samma bransch och framför allt inom rena website-företag.

 4. Wille

  Jag tror själva “bubblan” i sig mer utgjordes av företag utan intäkter eller ens teknik och verksamhet som kunde börsintroduceras till löjliga värderingar baserat på en powerpoint och en dotcom domän..

  Utan större insikt i det enskilda fallet så tror jag Framfab snarare föll på eget grepp – hybris, sen insikt om krisens omfattning och en avsaknad av hållbara och försvarbara differentieringsfaktorer.

 5. Åsa

  Nej, jag hade inte investerat där.

  Jag har en inbyggd varningsklocka när företag ökar sin personal snabbt, knappast vetenskapligt, men det finns något som får mig att backa.

  För övrigt sökte jag jobb där en gång, en nitisk personalarbetare koncentrerade sig på den viktiga frågan: “Nämn de tre viktigaste händelserna i ditt liv”. Det vet jag fortfarande inte vad det är.

Leave a Reply