Crowdfunding och digitala produkter

Skrev för ett drygt år sedan om crowdfunding, alltså när man med internets hjälp låter människor gå samman och finansiera ett projekt, ibland även med avkastning.

Än så länge är crowdfunding vanligast inom musik, förmodligen beroende på att musikbranschen kommit längst med digitaliseringen av affärsmodellerna (tacka iTunes för det). Exempel på sajter som erbjuder crowdfunding är Slice the pie och Sellaband. Välgörenhetslån som exempelvis Kiva.org måste också nämnas i sammanhanget.

Sellabands incitamentprogram ger en bra överblick över hur crowdfunding kan fungera. Nedan ett skärmskott:

Sellaband

Som synes blir man mer belönad ju mer man investerar. Denna belöningstrappa skiljer sig åt mellan olika tjänster.

Fenomenet crowdfunding är ännu i sin linda. Jag är dock övertygad om att det kommer att utvecklas och sprida sig till andra branscher. Det är en extremt intressant modell för finansiering som passar väl in i internets logik och lämpar sig väl för digitala produkter. En sidoeffekt är ju att man kan få tusentals människor med personligt intresse i att hålla de digitala produkter borta från fildelningsnätverk (om man nu inte istället väljer att se fildelningsnätverken som en marknadsföringskanal).

Crowdfunding är en disruptiv idé, rotad i internet och med framtiden framför sig. Ska bli mycket intressant att följa dess utveckling.

Uppdaterat: längre artikel från Time i ämnet.

One comment

  1. Pelle

    Måste tipsa om en relativt ny sajt för crowdfunding av journalistik: http://spot.us/
    Crowdfunding är väldigt spännande och kan kanske passa bra in i något mellanland mellan traditionell media och bloggosfären.

Leave a Reply