Internets fyra vågor: dokument, personer, platser, föremål

Först hade vi ett internet av dokument (web 1.0).

Sedan fick vi ett internet av personer (web 2.0, facebook etc.).

Nu växer ett internet av platser fram (kartor, fortfarande i startfasen men kommer att bli stort i mobilen).

Nästa stora grej är ett internet av föremål (med mobilen som främsta interface). Etsy är en föregångare och jag är rätt säker på att Amazon kommer att bli en dominerande aktör här.

Documents, people, places, objects. Jo, det låter häftigare på engelska.

Någon som vågar sig på en gissning om den femte vågen?

(Jaikutråden.)

Leave a Reply