Tagged: 1999

Framtidsfabriken, delårsrapport, första halvåret 1999


Bubble boy, av zachstern.

Hittade den här på hårddisken. En PDF av Framtidsfabrikens delårsrapport från jan-juni 1999. Kul läsning:

• Rörelseresultat efter avskrivningar av materiella anläggningstillgångar uppgick för första halvåret 1999 till 22,8 (5,9) MSEK, en ökning med 288 procent jämfört med samma period 1998.
• Resultat efter finansiella poster uppgick för första halvåret 1999 till 19,0 (4,9) MSEK, vilket innebär en vinstmarginal på 16,9 (11,1) procent.
• Omsättningen ökade med 155 procent till 112,0 (43,9) MSEK. Omsättningen proforma1 uppgick under första halvåret 1999 till 151,7 (83,9) MSEK.
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,8 (0,7) MSEK under det första halvåret.
• Antalet medarbetare steg under första halvåret 1999 från 145 till 364, en ökning med 219.
• Samtliga bolag i koncernen visar lönsamhet.

Skulle inte du ha investerat i detta företag?