Tagged: business development

Money is failure

It used to be so simple.

You paid someone to build your product. Then you bought broadcasted advertising to market it. Finally, your product was sold in a store.

No matter what you sold, cars or toothbrushes, this worked and money made it happen.

Then came the internet.

The internet has this magic ability to pull people together across geographical distances (note how I even have to use the word “geographical” to highlight the type of distance I’m talking about – you didn’t have to do that before the web). When people can communicate with each other they start doing things. They talk about things. They explore and share ideas. They build things.

And they do it out of love. Out of passion.

This changes a lot of things, including advertising and how products are created.

People talk about things they like. People build on stuff they like, they add value to products they like.

This means that if your competitor has a product that ignites passion and love in their users, they will get a lot of marketing and product development done for free.

If you are stuck in the traditional way of thinking (pay for product development, pay for advertising) you will end up with a more expensive product that is evolving and innovating slower than your competitors.

Needless to say, you will fail.

Yepp, that’s right, money will make you fail.

I told you things had changed!

Now, I’m not saying you should leave all your product development and all your marketing to your users. Every product and every market has its’ own optimal balance of love and money and you have to find that yourself (in tight competition – or cooperation – with your competitors, of course).


How much love is there in your product?

What I am saying, though, is that you should start looking at your product development and advertising costs as failures.

Paid advertising is failure to ignite the love in your users that make them talk about your product.

Paid development is failure to ignite the love in your users that make them build on and innovate on your product.

Money is failure. Go for love instead.

Your business idea as a promise


(Photo.)

Formulating your business idea in a clear and concise way can be extremely hard. It’s easy to fall in to the trap of being too general or trying to please everyone. Everyone who ever has tried to come up with an elevator pitch knows how hard it can be to summarize your business idea in one or a few sentences. Especially true is this for startups where the focus of the entire company can be in constant flux.

One way out of this trap is to imagine the business idea as a promise made to someone, preferably a specific person. The person can be made up (see marketing persona or archetype) but should of course be right for the intended market.

The important thing is that this person has a problem and you have the solution.

Imagine standing in front of this person while they are exposed to the problem your product is supposed to solve. Now, imagine putting your hand on the persons shoulder and promise that person to solve the problem. How would you describe that promise? What words would you use?

That’s your business idea.

If you’re having problem imaging this scenario then maybe your business idea isn’t as straightforward as it can be. Maybe your solving too many problems for too many people? Maybe your solving a made up problem that no one in the real world is exposed to? A large company can of course make many promises to many people, but a small startup should stick to one promise to one persona.

Formulating it as a promise is also good for morale. It becomes crystal clear that what you’re doing is helping someone solve a problem. Your making the world a better place! This is what entrepreneurs do: we solve problems. Startups, specifically, solve problems that no one thought about solving before.

So, the next time someone asks about your business idea, how about giving them a promise?

Lättrörlig affärsutveckling

Inom utvecklingen av mjukvara har det de senaste åren varit populärt att tala om lättrörlig utveckling (agile development). Detta är en motreaktion mot de tunga och industriella processer som blev populära under 90-talet med Software Engineering Institutes CMM som främsta flaggskepp. Dessa processer byggde på en syn på mjukvaruutveckling som liknande industriell produktion. Att bygga mjukvara och att bygga hus sågs som likartade uppgifter.

Då blir utvecklingen linjeformad i en vattenfallsmodell. Först måste man skriva en kravspecifikation, sedan en designspecifikation (ritning) för att sedan implementera det hela. Ett, två, tre.

Så ser dock sällan verkligheten ut. Kraven ändrar sig från dag till dag. Beställaren har en vag bild av ungefär vad man vill ha, men detta kan ändra sig under projektets gång. Yttre omständigheter kan ändra kravbilden. Designspecifikationerna uppdateras inte i takt med att implementationen blir färdig och så vidare. Resultatet blir antingen en dokumentationsröra eller en plågsamt långsam förändringsprocess där folk måste skriva change requests dagarna i ända för att ändra någon mening en kravspecifikation som utvecklarna ändå inte läser.

Ledordet för dessa processer är: struktur.

Lättrörlig utveckling är annorlunda. Där förutsätter man redan från början att kraven kommer att ändra sig. Man undviker onödig duplicering av information så långt det bara går (ett designdokument som beskriver hur något ska implementeras är duplicerad information – själva lösningen kommer ju att finnas på två ställen – i dokumentet och i källkoden). Man optimerar källkoden för testbarhet, så att risken för fel vid ändringar minskar.

Ledordet för dessa processer är: förändring.

Notera att det inte handlar om avsaknad av discipliner eller kaosartad “hacking”. Lättrörlig utveckling kräver på många sätt en mer disciplinerad utveckling än den strukturbaserade.

Drar man en parallell till affärsutveckling blir den formella processen att först ta fram en affärsidé, sedan skriva en affärsplan och sedan implementera affärsplanen. Ett, två, tre. Det är denna bild som t.ex. affärsidétävlingen (egentligen en tävling i affärsplansskrivande) Venture Cup målar upp.

Tyvärr är den långt från verkligheten.

Att starta och driva företag är att leva med förändring från dag ett. Tänk om man kunde överföra tänket från den lättrörliga programvaruutvecklingen till affärsutvecklingen. Det skulle kunna bli en spännande ny form av lättrörlig affärsutveckling, anpassad för vår accelererande nutid.

Hela idéen med att ansamla möjlighetsmoln bygger på detta. Det handlar om att positionera sig så att man har så många valmöjligheter som möjligt. Då är man samtidigt också så öppen för förändring som som möjligt.

Hoppas kunna återkomma med mer tankar i ämnet lättrörlig affärsutveckling framöver.